"Milano Fashion Week: Balestra Reload raccontato da Sofia Bertolli Balestra" (Vogue, 2 Mar 22)

Renato Balestra Vogue

[PDF]